KOSTKA BRUKOWA
PREFABRYKATY
BETONOWE

Rok założenia 1985!

Forbet – O Nas

Kostka brukowa to od początku istnienia przedsiębiorstwa główny element naszej oferty. Produkujemy też bardzo szeroki asortyment produktów betonowych.

Kostka Brukowa

Wygląd Naszego domu i otoczenia świadczy o nas. Piękny chodnik, podwórko czy podjazd tworzą przyjazne oku i użyteczne otoczenie.

Z tego powodu decydujemy się na zakup i ułożenie coraz piękniejszych kostek brukowych.

Prefabrykaty betonowe

Produkujemy całą gamę materiałów betonowych wykorzystywanych do budowy ulic, dróg, autostrad, murów i chodników.

Forbet od 1985 roku na rynku!

Od początku istnienia przedsiębiorstwo kształtuje ofertę produktów zgodnie ze zmieniającą się technologię oraz modą.

Podejmowane kolejno inwestycje sprawiły, że Forbet stał się przedsiębiorstwem klasy europejskiej, spełniającym normy stawiane tego typu firmom w Europie. Naszym celem jest kreowanie przyjaznego otoczenia dla domów, miejsc pracy i wypoczynku.

FORBET
ul. Orląt Lwowskich 51
39-400 Tarnobrzeg

Biuro Obsługi Klienta czynne:
pon – pt 7-17 sob 8-13
tel. (015) 823 45 57, (015) 823 78 24,
fax (015) 823 78 11
email: biuro@forbet.pl

Nawigacja GPS 50°32’52.15″N 21°40’25.53″E

Producent kostki brukowej

Wytyczone cele realizujemy  przez dostarczanie naszym klientom produktów funkcjonalnych, trwałych i estetycznych. Gwarancją wysokiej jakości naszego asortymentu jest zastosowanie najnowszych urządzeń produkcyjnych, stały nadzór badawczy, jak również doświadczenie, które zdobyliśmy w czasie produkcji materiałów budowlanych.

Firma FORBET jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej.

Kostka Brukowa

Użycie kostki w otoczeniu daje nam niezwykłe możliwości aranżacyjne. Możemy dobierać kolory kształty kostek i tworzyć układy wyłącznie według naszych upodobań i gustu.

Do połowy ubiegłego wieku stosowano do budowy nawierzchni bruk naturalny czyli tzw. „kocie łby” które wydobywano niezwykle tanio z okolicznych złóż.

Taka nawierzchnia miała jedną lecz kardynalną wadę, była nierówna. dziś spotykamy nadal takie formy bruku, są to najczęściej rekonstrukcje zabytkowych dróg, miejsc sakralnych czy dziedzińców zamków.

Forbet Producent kostki brukowej

Kostki brukowe – zobacz pełną ofertę Forbet Producent kostki brukowej!

Prefabrykaty betonowe

W razie pytań prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: (015) 823 45 57, (015) 823 78 24, fax (015) 823 78 11.

Płyta drogowa

Żelbetowy prefabrykat wykorzystywany przy budowie dróg tymczasowych, obwodnic, prowizorycznych dróg dla samochodów ciężarowych i ciężkiego sprzętu…

czytaj więcej

Krawężniki

Element obrzegowania stosowany przy budowie parkingów, dróg i autostrad, gdzie występują szczególnie duże obciążenia…

czytaj więcej

Płyty Jomb

Stosowane do wykonywania nawierzchni parkingów, placów i dróg tymczasowych.

Płytę JOMB należy wykorzystywać także do umacniania skarp, nasypów, cieków wodnych…

czytaj więcej

Plyty Meba

Płyta ażurowa, w której otwory stanowią 40% powierzchni.

Ułatwiają one odprowadzanie nadmiaru wody do gruntu…

czytaj więcej

Korytka ściekowe

Stosowane są w celu zapewnienia właściwej regulacji wód opadowych. Ułatwiają odprowadzenie wody z chodników, placów, parkingów i ulic do kanalizacji…

czytaj więcej]

Bloczki betonowe

Bloczki betonowe, podobnie jak cegły i pustaki używane są do murowania ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, działowych oraz fundamentów…
czytaj więcej

Słupki geodezyjne, graniczniki

Słupek geodezyjny – Granicznik w geodezji oznacza granice między działkami.

Ma postać ściętego ostrosłupa o kwadratowej podstawie z wyrytym na górze krzyżem. Wykonany z betonu…

czytaj więcej

Plyty chodnikowe

Tradycyjny element wykorzystywany przy budowie chodników i tarasów zarówno w mieście jak i na posesjach prywatnych…

czytaj więcej

Słupki sadownicze

Słupek betonowy do sadów szpalerowych…
czytaj więcej

Gazony

Dekoracyjny elementem architektury ogrodowej.

Gazony z ich bogatą kolorystyką bardzo ułatwiają komponowanie z otoczeniem….

czyatj więcej

Bezpłatne wykonanie aranżacji jest możliwe przy minimalnym zakupie produktów na kwotę netto 8000 zł.
W skład aranżacji wchodzą:
1. Koncepcja architektoniczna
2. Wizualizacja 3D
3. Wykaz ilości i rodzaju użytych produktów
4. Szczegółowy wyrys dla firmy brukarskiej

Aby prace nad aranżacją zostały rozpoczęte należy:
1. Wpłacić kaucję 500zł zaliczaną jako częściowa zapłata za towar.
2. Dostarczyć projektantowi aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500 lub zwymiarowany szkic sytuacyjny działki wraz z rozmieszczeniem i wymiarami budynków.

Ustal spotkanie z projektantem: e-mail tel. 515 161 734
Spotkania odbywają się w siedzibie firmy Forbet. Wykonanie projektu trwa do 14 dni roboczych.

Aby zamówić aranżację wystarczy wypełnić poniższy formularz

Acceptable file types: doc,pdf,gif,jpg,jpeg,zip.
Maximum file size: 5mb.

Trwała i funkcjonalna nawierzchnia z kostki brukowej zależy od następujących czynników: wyboru odpowiedniego rodzaju kostki brukowej, odpowiedniego zaprojektowania i wykonania podbudowy, prawidłowego ułożenia bruku, właściwego zagęszczenia zabudowanej nawierzchni z kostki brukowej.

Wybór rodzaju kostki

Przy doborze rodzaju kostki należy uwzględnić charakter obciążeń nawierzchni: do wykładania chodników, ścieżek i tarasów o niewielkim obciążeniu ruchem pieszych, możemy z powodzeniem zastosować najcieńszą kostkę 4 cm, dla nawierzchni obciążonych intensywnym ruchem pieszych, ruchem pojazdów osobowych oraz dostawczych do 3,5 t, powinno się stosować kostki gr. 6 cm, dla nawierzchni obciążonych ruchem samochodów dostawczych powyżej 3,5 t, samochodów ciężarowych oraz ciągników w celu wzrostu stateczności i lepszego przenoszenia obciążeń powinno się stosować kostki o kształcie zazębiającym się, o dużych powierzchniach styku tj. BEHA, STONE i o grubości 8 cm.

Przygotowanie podłoża

Należy wykorytować grunt rodzimy na głębokość taką, jaką zajmą poszczególne warstwy nawierzchni (20-50 cm), tak aby ułożona kostka znalazła się na właściwym poziomie, usuwając wierzchnią warstwę roślinności, humusu oraz niezagęszczoną warstwę gruntu. Następnie należy wyrównać oraz zagęścić dno wykonanego koryta.

Podbudowa

Dla trwałości nawierzchni z kostki brukowej największe znaczenie ma właściwie wykonana podbudowa. Kostka brukowa, która jest prawidłowo ułożona tworzy poprzez wypełnienie fug elastyczne połączenie z sąsiednimi kostkami. Pojedyncze obciążenia oddziałujące na kostkę, przenoszone są na podbudowę. Elastyczne połączenie zapobiega zniszczeniu samej kostki, jednakże ewentualne zniekształcenia podbudowy mogą się niekorzystnie odbić na wyglądzie powierzchni bruku. Podbudowa jako warstwa mrozoochronna powinna być naniesiona na uprzednio wykorytowane, wyrównane i uszczelnione podłoże. Prace wykonujemy w dodatniej temperaturze zewnętrznej. Grubość podbudowy pod chodniki lub powierzchnie o niewielkim natężeniu ruchu samochodów osobowych w prywatnym otoczeniu wystarcza z reguły ok. 20 cm. Do wykonywania nawierzchni narażonych na intensywne obciążenia ruchem konieczna jest podbudowa grubości od 30 do nawet 70 cm. Do wykonania podbudowy winno się stosować mrozoodporny, frakcjonowany materiał z kruszyw łamanych, klińców, grysów, żwirów, tłuczni lub żużli wielkopiecowych o uziarnieniu do 40 mm. Materiał ten należy rozprowadzić na wcześniej przygotowanym podłożu, następnie wypoziomować zachowując odpływy (o odpowiednich spadkach), a następnie trwale uszczelnić poprzez zawibrowanie warstwami nie grubszymi niż 15 cm.

Podsypka

Na zagęszczoną podbudowę, przed ułożeniem samej kostki powinna być naniesiona tzw. podsypka z piasku lub grysu frakcji 0-5 mm (o max. wielkość ziaren 7 mm). Grubość podsypki powinna wynosić w stanie nie zagęszczonym 3-5 cm. Aby uzyskać warstwę podsypki jednakowej grubości należy ją rozprowadzić za pomocą łaty tak, aby kostka przed zagęszczeniem leżała ok. 1 cm powyżej oczekiwanej wysokości gotowej nawierzchni. Podsypka musi pozostać niezagęszczona, powinno się ją zawibrować razem z kostką po ułożeniu. W ten sposób możliwe jest późniejsze wyrównanie ewentualnie powstałych nierówności powierzchni bruku, które mogą być spowodowane przez uwarunkowane produkcyjnie różnice wysokości kostki wykonanej z dopuszczalną przez normę tolerancją.

Układanie bruku

Kostka brukowa może być układana ręcznie lub za pomocą specjalistycznych maszyn brukarskich. Układanie bruku należy zaczynać od krawędzi drogi lub placu zgodnie z zaprojektowanym uprzednio wzorem ułożenia. Podczas układania bruku należy zachowywać odpowiednią szerokość fugi (3-5 mm) pomiędzy poszczególnymi kostkami, pomimo obecności na większości rodzajów kostek tzw. odstępników dystansowych. Zapobiega to wzajemnemu napieraniu na siebie poszczególnych kostek i w konsekwencji uchronieniu krawędzi przylicowych kostek przed obłupywaniem (dotyczy to w szczególności tzw. kostek bezfazowych tj. BEHA bez fazy, GRANIT). W trakcie robót regularnie powinno się kontrolować i korygować prostolinijne ułożenie siatki fug oraz kolejnych szeregów kostki za pomocą sznurka lub łaty. Podczas układania bruku należy bezwzględnie przestrzegać zasady układania kostki z min. 3 palet równocześnie.

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE WYROBÓW
Parametry techniczne wszystkich produkowanych przez firmę FORBET Marek Małecki wyrobów spełniają wymagania odpowiednich norm przedmiotowych oraz przepisów prawnych w Polsce tj.:
1. Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

Wyroby FORBET Marek Małecki produkowane są zgodnie z systemem zakładowej kontroli produkcji, posiadają wstępne i okresowe badania typu oraz podlegają na bieżąco stałej kontroli w laboratorium zakładowym.

Od dnia 1 lipca 2013 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr.305/2011 dla wyrobów firmy FORBET Marek Małecki, objętych normami zharmonizowanymi została wystawiona odpowiednia Deklaracja Właściwości Użytkowych, a na opakowaniach z wyrobami umieszczone jest oznakowanie CE.
Dla pozostałych wyrobów firmy, posiadających aprobatę techniczną została wystawiona Krajowa Deklaracja Zgodności, a na opakowaniach umieszczany jest znak budowlany.

DWU Kostka Brukowa
DWU Krawężniki
DWU Obrzeża
DWU Płyty Ażurowe
DWU Płyty Brukowe
DWU Płyty Ściekowe

INFORMACJA
O REALIZACJI PROJEKTU

Firma Forbet Marek Małecki informuje, że zrealizowała projekt:

„Wdrożenie nowatorskiej technologii produkcji wysokogatunkowych wyrobów betonowych opracowanych przez Dział B+R firmy FORBET- Marek Małecki
Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPPK.01.01.00-18-344/09-00”

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013

Oś Priorytetowa: 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie: 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.