Informacja o projektach UE

Unia Europejska

Projekt pt. „Wdrożenie technologii produkcji betonowo – szklanych kształtek budowlanych z zaimplementowaną wewnętrzną warstwą termoizolacyjną ” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój.