ul. Orląt Lwowskich 51, Tarnobrzeg015 823 45 57 fax 15 823 78 11biuro@forbet.plforbetpn-pt; 6-16, sob: 6-13

„Przedsiębiorstwo „FORBET” Marek Małecki wydłuża termin składania ofert na
zapytanie ofertowe dotyczące dostawy, instalacji i uruchomienia fabrycznie
nowej, części linii do produkcji prefabrykatów betonowych określonej w
projekcie  ”Wdrożenie nowatorskiej technologii produkcji wysokogatunkowych
wyrobów betonowych opracowanych przez Dział B+R firmy FORBET – Marek
Małecki” określonych jako „Urządzenia do pakowania wyrobów”  do dnia
30.08.2012 r godzina 16:00 .”
Rołowski Jerzy

Menu