ul. Orląt Lwowskich 51, Tarnobrzeg015 823 45 57 fax 15 823 78 11biuro@forbet.plforbetpn-pt; 6-16, sob: 6-13
projekty_web
Bezpłatne wykonanie aranżacji
jest możliwe przy minimalnym zakupie produktów na kwotę netto 8000 zł.
Bezpłatna aranżacja dotyczy wyłącznie kostek w multikolorach i uszlachetnianych.

W skład aranżacji wchodzą:
1. Koncepcja architektoniczna
2. Wizualizacja 3D
3. Wykaz ilości i rodzaju użytych produktów
4. Szczegółowy wyrys dla firmy brukarskiej Aby prace nad aranżacją zostały rozpoczęte należy:
1. Wpłacić kaucję 500zł zaliczaną jako częściowa zapłata za towar.
2. Dostarczyć projektantowi aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500 lub zwymiarowany szkic sytuacyjny działki wraz z rozmieszczeniem i wymiarami budynków.Ustal spotkanie z projektantem: e-mail tel. 515 161 734
Spotkania odbywają się w siedzibie firmy Forbet. Wykonanie projektu trwa do 14 dni roboczych.

Menu