ul. Orląt Lwowskich 51, Tarnobrzeg015 823 45 57 fax 15 823 78 11biuro@forbet.plforbetpn-pt; 6-16, sob: 6-13

eu_logo1

INFORMACJA
O REALIZACJI PROJEKTU

Firma Forbet Marek Małecki
informuje, że zrealizowała projekt:

„Wdrożenie nowatorskiej technologii produkcji
wysokogatunkowych wyrobów betonowych
opracowanych przez
Dział B+R firmy FORBET- Marek Małecki
Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPPK.01.01.00-18-344/09-00”

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013

Oś Priorytetowa: 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie: 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości,
Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.

Zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu pt. „Wdrożenie nowatorskiej technologii produkcji wysokogatunkowych wyrobów betonowych opracowanych przez Dział B+R firmy FORBET – Marek Małecki Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPPK.01.01.00-18-344/09-00” podjęto następujące działania promocyjne:

TABLICA  2013r. – przygotowano tabilcę informacyjną o współfinansowaniu projektu – wielkość tablicy: 250cm (szerokość) x 200cm (wysokość),

tablica250x200cm

PRASA    W 2013 r zamieszczono ogłoszenie w prasie lokalnej o projekcie współfinansowanym ze środków UE.

ogloszenie-99x103mm1

 

DODATKOWE  Informujemy, że wszystkie urządzenia oraz innego rodzaju sprzęt i wyposażenie zakupione dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu  oznakowane zostały stosowanymi plakietkami informacyjnymi, umieszczonymi w widocznym miejscu.

naklejka120x65mm

 

Umieszczono ogłoszenie o współfinansowaniu projektu ze środków UE w lokalnym ogłoszeniowym portalu internetowym.

Menu