ul. Orląt Lwowskich 51, Tarnobrzeg015 823 45 57 fax 15 823 78 11biuro@forbet.plforbetpn-pt; 6-16, sob: 6-13

Projekt pt. „Wdrożenie technologii produkcji betonowo – szklanych kształtek budowlanychz zaimplementowaną wewnętrzną warstwą termoizolacyjną ” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Wartość projektu: 10 161 000,00 PLN, Wartość unijnego dofinansowania : 6 000 000,00 PLN

Projekt polega na wdrożeniu własnej nowej technologii produkcji betonowo – szklanych kształtek budowlanych z zaimplementowaną wewnętrzną warstwą termoizolacyjną oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji zupełnie nowego produktu na rynku.
Nie stosowana dotąd w Polsce technologia polega na produkcji nowych kształtek betonowych z zastosowaniem do jego produkcji materiału w zastępstwie kruszyw naturalnych pochodzącego z recyklingu szkła z opakowań szklanych w połączeniu z cementem wraz z pełniącą rolę izolacji termicznej integralną zaimplementowaną wewnętrzną warstwą pianki poliuretanowej.

Celem głównym jest więc wdrożenie nowej technologii produkcji betonowo – szklanych kształtek budowlanych z zaimplementowaną wewnętrzną warstwą termoizolacyjną oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji zupełnie nowego produktu na rynku. Niestosowana dotychczas w Polsce technologia polega na produkcji nowego produktu składającego się z innych niż dotychczas materiałów produkcyjnych. Będzie to pochodzące z recyklingu szkło odpadowe w postaci spienionego granulatu szklanego w dużym zastępstwie za surowce naturalnych tj. piasku i żwiru w połączeniu z cementem. Szacowany udział szkła odpadowego z recyklingu wynosi nawet do 75% w zamian za standardowe naturalne kruszywo. Frakcje piasku oraz popiołu i keramzytu dodajemy w zależności od parametrów wymaganych przez konstruktora i architekta. Ponadto w nowym produkcie zostanie zaimplementowana integralna wewnętrzna izolacja z pianki poliuretanowej.

Planowanym efektem jest więc wprowadzenie zupełnie nowego produktu, niespotykanego dotychczas na rynku polskim, powstającego w większości z recyklingu szkła, o możliwości wielu zastosowań w budownictwie począwszy od materiału na fundamenty, ściany nośne, działowe, pustaki stropowe jak i okładziny fasadowe.
Produkt ten został zgłoszony do Urzędu Patentowego jako wynalazek pt. „Sposób wytwarzania betonowych kształtek budowlanych metodą wibrowania lub wibroprasowania” o Nr P. 418 836.

logo_ue

Menu