Beganit

Anticco

Dostępne wysokości:
80 mm

Beganit Anticco pozwala tworzyć stylowe nawierzchnie o nieregularnych podziałach, opartych o trapezowe elementy składowe. Dzięki temu kostka koresponduje z niegeometrycznymi formami kamienia używanego do budowy elewacji i murów. Można z niej też układać kompozycje na bazie łuków, tak przydatne na staromiejskich, krętych uliczkach lub stylizowanych ścieżkach ogrodów.