Twoje dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FORBET Marek Małecki z siedzibą w 39-400 Tarnobrzeg, ul. Orląt Lwowskich 51,
 2. Z administratorem danych może się Pan/Pani skontaktować pod adresem: forbet@forbet.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. W przypadku składania zamówienia: w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem stosownej umowy regulującej zasady współpracy,
   a następnie realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  2. Jeśli została zgłoszona reklamacja: w celu realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  3. Jeśli zadałeś nam pytanie: w celu odpowiedzi na Pana/Pani żądanie, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem danych osobowych w zakresie prowadzonej działalności na podstawie odpowiednich umów,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przypadku:
  1. zawarcia umowy przez okres udzielonej gwarancji lub przez 6 lat od daty zakończenia umowy w zależności który z terminów będzie dłuższy,
  2. jeśli została zgłoszona reklamacja: przez okres 5 lat po zakończeniu rozpatrywania reklamacji,
  3. przez okres niezbędny do wykonania działań podjętych na Pani/Pana żądanie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolna. Jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa podjęcia działań na Pani/Pana żądanie.